0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

03/05/2017 | 1824

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Tạm ngừng kinh doanh là một trong những giải pháp tình thế mà các doanh nghiệp áp dụng trong hoàn cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn. Khi tạm ngừng kinh doanh, Giám đốc doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Sở ĐKKD về việc tạm ngừng kinh doanh. Đồng thời cần nắm rõ Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh để đảm bảo việc tuân thủ pháp luật về thuế.

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Trình tự thực hiện:

1. Bước 1: Chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn, tổ chức kinh tế, tổ chức khác gửi thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý và cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động.

2. Bước 2: Cơ quan thuế tiếp nhận:

3. Đối với Thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng giấy:

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh;

– Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận Thông báo tạm ngừng kinh doanh, ghi rõ thời điểm nhận hồ sơ, tên tài liệu.

– Trường hợp Thông báo tạm ngừng kinh doanh gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi sổ văn thư của cơ quan thuế.

– Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế, trường hợp cần bổ sung hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo cho người nộp thuế ngay trong ngày làm việc (đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại cơ quan thuế); trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ (đối với hồ sơ gửi qua đường bưu chính).

4. Đối với Thông báo tạm ngừng kinh doanh bằng hình thức điện tử:

Việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Cách thức thực hiện:

– Nộp trực tiếp tại trụ sở Cơ quan thuế;

– Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính;

– Hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

1. Thành phần hồ sơ gồm:

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông    tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kinh tế, tổ chức khác

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Thuế.

– Phí, lệ phí (nếu có): Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh mẫu số 23/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định tại Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Quy định về thuế đối với trường hợp tạm ngừng kinh doanh

 1. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (01/01-31/12); thì không phải kê khai, nộp thuế môn bài đối với năm dương lịch tạm ngừng kinh doanh.
 2. Nếu người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn trong 06 tháng đầu năm thì nộp thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
 3. Đối với người nộp thuế có thông báo tạm ngừng kinh doanh 12 tháng không trùng với năm dương lịch thì thực hiện kê khai, nộp thuế môn bài cả năm của năm dương lịch thứ nhất.
 4. Đối với năm dương lịch thứ 2, nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm thì nộp thuế môn bài cả năm; nếu người nộp thuế ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm nộp 50% mức thuế môn bài cả năm.
 5. Đối với người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch hoặc năm tài chính (01/01-31/12) không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN, BCTC, tờ khai quyết toán thuế.

Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Thành lập công ty tại Nghệ An;
 2. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
 3. Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An;
 4. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;
 5. Đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An;
 6. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An;

 

 

Xem thêm