0982.697.685

DANH MỤC

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

29/05/2017 | 4315

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An: Mục đích, hồ sơ đăng ký, nơi nộp hồ sơ, trình tự thực hiện phòng cháy chữa cháy (pccc).

1. Mục đích:

Nhằm thống nhất quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy; đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản của doanh nghiệp và nhân dân.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An.

2. Hồ sơ đăng ký:

Đơn đề nghị cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy”

Bản sao “Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy” và văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở xây dựng mới hoặc cải tạo, phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy khi đóng mới hay hoán cải hoặc bản sao biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác;

Bản thống kê các phương tiện phòng cháy và chữa cháy, phương tiện thiết bị cứu người đã trang bị.

Quyết định thành lập đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở kèm theo danh sách những người đã qua huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy;

Phương án chữa cháy.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An.

3. Nơi nộp hồ sơ:

– Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy: sẽ cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng thuộc diện phải có văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy do Cục cấp.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy: cấp Giấy chứng nhận cho các đối tượng quy định tại Phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và các đối tượng khác do Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy ủy quyền.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An.

4. Trình tự thực hiện:

Cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động lập hồ sơ theo quy định.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sẽ cấp giấy “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” cho các đối tượng do Cục thẩm duyệt và nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy. Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy cấp “Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy” đối với các đối tượng còn lại quy định tại phụ lục 2 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP và các đối tượng do Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ủy quyền.

Trường hợp không đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy để cấp giấy chứng nhận thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải thông báo rõ lý do cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị biết.

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
  2. Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An
  3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An
  4. Cấp lại giấy phép lao động tại Nghệ An
  5. Cấp giấy phép kinh doanh thuốc tại Nghệ An
  6. Cấp giấy phép tư vấn du học tại Nghệ An
  7. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại Nghệ An
  8. Cấp giấy phép kinh doanh phân phối rượu tại Nghệ An

 

 

 

 

Xem thêm