0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An

08/05/2017 | 4697

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An quy định theo Thông tư 95/2016/TT-BTC:

 1. Hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế.

a. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác đề nghị khôi phục mã số thuế do cơ quan có thẩm quyền có văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương.

 • – Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số 25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này

 

– Bản sao không cần chứng thực văn bản hủy bỏ văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan có thẩm quyền.

b. Trường hợp người nộp thuế là doanh nghiệp; tổ chức kinh tế; tổ chức khác và hộ gia đình; nhóm cá nhân; cá nhân kinh doanh đề nghị khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế có Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; và chưa có Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; văn bản thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động; hoặc Giấy phép tương đương của cơ quan nhà nước có liên quan.

 • – Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.
Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An;

c. Trường hợp người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đề nghị khôi phục mã số thuế đã có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế gửi đến cơ quan thuế nhưng chưa được cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế, người nộp thuế đề nghị được tiếp tục hoạt động trở lại.

 • – Hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế mẫu số25/ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư này.

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An ,Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An .

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An

 1. Xử lý khôi phục mã số thuế và trả kết quả.

a. Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này hoặc ngay sau khi phát hiện việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế sai do lỗi của cơ quan thuế theo qui định tại Điểm d Khoản 2 Điều này, cơ quan thuế thực hiện:

 • – Lập Thông báo khôi phục mã số thuế mẫu số19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế.
 • – In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế cho người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An;

b. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này,

Cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu; tình hình sử dụng hoá đơn; số tiền thuế còn nợ; số tiền phạt; tiền chậm nộp (nếu có); và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định; đồng thời thực hiện xác minh thực tế tại địa chỉ trụ sở kinh doanh của người nộp thuế; và lập Biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký theo hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế (người nộp thuế phải ký xác nhận vào Biên bản); đồng thời người nộp thuế phải thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thuế; yêu cầu của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn, nộp đủ số tiền thuế còn nợ, số tiền phạt, tiền chậm nộp (nếu có), cơ quan thuế thực hiện:

 • – Lập Thông báo khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế mẫu số19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế.
 • – In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.
Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An;

Thông báo khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế được gửi người nộp thuế. (theo địa chỉ nhận thông báo thuế đã đăng ký; địa chỉ của người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế, chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ tịch hội đồng thành viên của công ty hợp danh; địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế đã đăng ký với cơ quan thuế để nộp hồ sơ khai thuế qua mạng – nếu có);

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Viện Kiểm sát; cơ quan Công an trên địa bàn; cơ quan cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngay trong ngày làm việc; hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo; đồng thời thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An;

c. Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị khôi phục mã số thuế của người nộp thuế trong trường hợp quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này; cơ quan thuế lập danh sách các hồ sơ khai thuế còn thiếu; tình hình sử dụng hoá đơn; số tiền thuế còn nợ; số tiền phạt; tiền chậm nộp (nếu có); và thực hiện xử phạt đối với các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, hoá đơn theo quy định.

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế chấp hành đầy đủ các hành vi vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn; nộp đủ số tiền thuế còn nợ; số tiền phạt; tiền chậm nộp (nếu có); cơ quan thuế thực hiện:

 • – Lập Thông báo khôi phục mã số thuế cho người nộp thuế mẫu số19/TB-ĐKT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế.
 • – In lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế cho người nộp thuế trong trường hợp người nộp thuế đã nộp bản gốc cho cơ quan thuế theo hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cơ quan thuế thực hiện cập nhật trạng thái mã số thuế cho người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế ngay trong ngày làm việc hoặc chậm nhất là đầu giờ ngày làm việc tiếp theo kể từ ngày ban hành Thông báo khôi phục mã số thuế.

d. Mã số thuế nộp thay sẽ được tự động khôi phục khi mã số thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế cập nhật vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An;

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Miễn phí soạn thảo hồ sơ kê khai thuế ban đầu tại Nghệ An.
 2. Hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 3. Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.
 4. Thủ tục chấm dứt mã số thuế tại Vinh Nghệ An.
 5. Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế.
 6. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An.

Xem thêm