DANH MỤC

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu thực phẩm

Tra cứu nhãn hiệu, hồ sơ đăng ký, quá trình thực hiện, thời gian đăng ký, thông tin và tài liệu khách hàng cung cấp đăng ký nhãn hiệu thực phẩm.

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành…