0982.697.685

DANH MỤC

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An

02/04/2017 | 3948

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An.

Khi tranh chấp đất đai đang càng nên phổ biến thì hòa giải là biện pháp đầu tiên được các bên lựa chọn. Tuy nhiên, để việc hòa giải tranh chấp được công nhận và có hiệu lực thì cần phải thực hiện theo đúng trình tự thủ tục pháp luật. PHÚ HƯNG với bề dày kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sẽ đem đến dịch vụ tốt nhất. PHÚ HƯNG đưa ra một số tư vấn về hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An như sau:

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An.

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An.

Cơ quan thực hiện:

 1. Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch UBND cấp xã.
 2. Cơ quan trực tiếp giải quyết: Các cơ quan chức năng thuộc UBND cấp xã.
 3. Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã; trưởng xóm,; đại diện của một số hộ dân sinh sống lâu đời tại xã biết rõ về nguồn gốc và quá trình sử dụng đối với thửa đất đó; cán bộ địa chính, cán bộ tư pháp cấp xã. Tùy từng trường hợp cụ thể, có thể mời đại diện Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Trình tự thực hiện: 

 1. Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai gửi đơn đến Chủ tịch UBND cấp xã(gửi qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở tiếp dân cấp xã)
 2. Sau khi nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao trách nhiệm cho cán bộ chuyên môn tham mưu để hòa giải gồm:- Tham mưu trình Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai của xã, phường, thị trấn (theo mẫu 02)
 3. Thu thập tài liệu hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp (trích lục bản đồ; sổ mục kê; sổ địa chính; sổ cấp GCNQS đất) và các tài liệu hồ sơ liên quan đến nguồn gốc, quá trình sử dụng thửa đất tranh chấp,
 4. Làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan (có biên bản);- Kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp (có biên bản);
 5. Nếu cần thiết thì tổ chức cuộc họp các ban, ngành có liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (có biên bản);
 6. Tổ chức cuộc họp để hòa giải tranh chấp đất đai gồm Hội đồng hòa giải tranh chấp đất đai của xã, phường, thị trấn và các bên tranh chấp đất đai, (có biên bản).
 7. Đơn vị được phân công giải quyết tiến hành thu thập, nghiên cứu hồ sơ; thành lập tổ công tác để tiến hành thẩm tra, xác minh vụ việc tại cấp xã; tổ chức hòa giải giữa các bên tranh chấp; hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND cấp huyện ban hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai.
 8. Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai hoặc quyết định công nhận hòa giải thành được gửi cho các bên tranh chấp, các tổ chức, cá nhân có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Kết quả thực hiện: 

Biên bản hòa giải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng hòa giải, các bên tranh chấp có mặt tại buổi hòa giải, các thành viên tham gia hòa giải (có đóng dấu Uỷ ban nhân dân cấp xã) được gửi cho các bên tranh chấp và lưu tại Uỷ ban nhân dân cấp xã.

Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An.. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Nghệ An.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

  Các bài viết liên quan:

 1. Tư vấn thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
 2. Tư vấn đăng ký quyền sử dụng đất tại Nghệ An;
 3. Thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
 4. Thành lập công ty tại Nghệ An;
 5. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Nghệ An;
 6. Tư vấn giải quyết tranh chấp tại Nghệ An;

Xem thêm