0982.697.685

DANH MỤC

Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An

27/04/2017 | 5829

Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An

Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An , tư vấn thủ tục, soạn thảo hồ sơ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với logo nhãn hiệu.

Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An

Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An

Phân biệt logo và nhãn hiệu:

LOGO là tín hiệu tạo hình thẩm mỹ có cấu trúc hoàn chỉnh chứa đựng một lượng thông tin hàm súc biểu đạt năng lực hoạt động. Trong khi đó, nhãn hiệu hàng hóa bao hàm nhiều nội dung ý nghĩa hơn, và logo trở thành một phần trong nhãn hiệu đó.

Đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An: Nhãn hiệu hàng hóa

Là những dấu hiệu để phân biệt hàng hóa, dịch vụ. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

 • Nhãn hiệu hàng hoá gắn vào sản phẩm và/hoặc bao bì sản phẩm;
 • Nhãn hiệu dịch vụ gắn vào phương tiện dịch vụ;

Nhãn hiệu hàng hoá bao gồm:

 • Chữ có khả năng phát âm, có nghĩa hoặc không có nghĩa, trình bày dưới dạng chữ viết, chữ in hoặc chữ được viết cách điệu
 • Hình vẽ, ảnh chụp
 • Chữ hoặc tập hợp các chữ kết hợp với hình vẽ, ảnh chụp.

Yêu cầu:

 • Được tạo thành từ một hoặc một số yếu tố độc đáo, dễ nhận biết.
 • Không trùng hoặc tương tự tới mức gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hàng hoá của người khác đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hoá (đơn nhãn hiệu hàng hoá) tại Cục Sở hữu Công nghiệp hoặc đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá.
 • Không trùng hoặc tương tự với nhãn hiệu hàng hoá được coi là nổi tiếng.

Quy trình tư vấn đăng ký bảo hộ logo nhãn hiệu tại Nghệ An:   

– Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
– Chuẩn bị Đơn đăng ký, ký đơn, nộp đơn
– Thông báo về việc nộp đơn sau khi nộp đơn, và các thông báo liên quan khác;
– Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến Đơn;
– Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT;
– Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc đăng ký nhãn hiệu;
– Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận).

 

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Đăng ký mã số mã vạch tại Nghệ An;
 2. Đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An;
 3. Tư vấn sở hữu trí tuệ tại Nghệ An;
 4. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An;

Xem thêm