0982.697.685

DANH MỤC

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

11/05/2017 | 5475

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Theo khoản 9 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ đối với DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ quy định như sau:

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ.

  1. Cách viết hóa đơn hàng cho, biếu tặng.

– Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

– Nếu giá trị quà tặng từ 200.000 đồng trở lên thì công ty phải lập riêng hóa đơn từng người, từng khách hàng được nhận. Trường hợp giá trị quà tặng dưới 200.000 đồng thì công ty có thể lập chung một hóa đơn kèm theo bảng kê danh sách người lao động, khách hàng nhận quà tặng cuối ngày.

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

Theo Thông tư 219/2012/TT-BTC quy định:

“Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ;

Mẫu Hóa đơn GTGT hàng cho biếu tặng:

Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                                                                   Ký hiệu: AA/14P
Liên 1: Lưu                                            Số: 0000005

Ngày….. tháng…… năm…….

Đơn vị bán hàng: CÔNG TY A
Mã số thuế: ………………………………..
Địa chỉ: Vinh – Nghệ An

Điện thoại: ………………………… .Số tài khoản:………………………………………
Họ tên người mua hàng:…………………………………………………………………….
Tên đơn vị:…………………………………………………………………..(Hoặc khách hàng không lấy hoá đơn)
Mã số thuế: ……………………………………………………………………….
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………..
Hình thức thanh toán:……………. .Số tài khoản: ………………………..

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

Thành tiền

1

2 3 4 5

6=4×5

1

Điện thoại Samsung Galaxy S6

Chiếc

1

9.000.000

9.000.000

 (Hàng cho biếu tặng không thu tiền)

Cộng tiền hàng:                                                                                                                    9.000.000

Thuế suất GTGT:   .10%  , Tiền thuế GTGT:                                                                           900.000
Tổng cộng tiền thanh toán:                                                                                                   9.900.000
Số tiền viết bằng chữ: Chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng
  1. Cách viết hóa đơn hàng tiêu dùng nội bộ

– Hàng tiêu dùng nội bộ được hiểu bao gồm: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

– Nếu xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn.

– Nếu xuất hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ không dùng cho quá trình sản xuất thì phải lập hóa đơn.

– Đơn vị không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

Như vậy việc viết hóa đơn GTGT đối với trường hợp này giống như viết hóa đơn mua bán thông thường nhưng không kê khai thuế GTGT.

Dịch vụ kế toán thuế tại Nghệ An

Xem thêm