0982.697.685

DANH MỤC

Mức phạt chậm nộp hay nộp sai báo cáo tài chính tại Nghệ An

09/05/2017 | 5111

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập quy định như sau

1.      Phạt từ 5.000.000 – 10.000.000 đồng.

          Không lập BCTC hoặc lập BCTC không đầy đủ nội dung theo quy định

         Lập và trình bày BCTC không đúng phương pháp, không rõ ràng, không nhất quán theo quy định

       Nộp BCTC, Báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định

        Công khai BCTC không đầy đủ nội dung theo quy định: Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm và các khoản thu chi tài chính khác; tình hình tài sản, nợ phải trả, VCSH, kết quả hoạt động kinh doanh, trích lập và sử dụng các quỹ, thu nhập của người lao động

         Công khai BCTC chậm từ 01 tháng đến 03 tháng theo thời hạn quy định

        Hạch toán không theo đúng nội dung quy định của tài khoản kế toán

      Sửa đổi nội dung, phương pháp hạch toán của tài khoản kế toán do BTC ban hành hoặc mở thêm tài khoản kế toán trong hệ thống tài khoản kế toán cấp I đã lựa chọn mà không được BTC chấp nhận.

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính .

 

2.    Phạt từ 10.000.000 đến 20.000.000 đồng.

         Không áp dụng đúng hệ thống tài khoản kế toán quy định cho ngành và lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

         Không thực hiện đúng hệ thống tài khoản đã được BTC chấp thuận.

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính .

  3.  Phạt từ 20.000.000 đến 30.000.000 đồng.

         Nộp BCTC, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định

         Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán

        Giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC

        Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo BCTC, khai man số liệu trên BCTC

        Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật

        Thực hiện công khai BCTC chậm quá 03 tháng theo thời hạn quy định

        Thông tin, số liệu công khai BCTC sai sự thật

        Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán.

           Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính .

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

1. Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An

2.Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An

3.Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ khi vi phạm hành chính thuế

4.Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

5.Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

6.Doanh nghiệp cần chuẩn bị những gì khi cơ quan BHXH thanh tra, kiểm tra

Xem thêm