0982.697.685

DANH MỤC

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

24/06/2017 | 5178

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

Thủ tục thuê đất tại Nghệ An được tư vấn như sau: 

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An căn cứ theo Điều 59 Luật Đất đai 2013 quy định về thẩm quyền giao đất: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

a)    Giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức;

b)    ….

Sau khi hoàn thành việc lập và phê duyệt Dự án đầu tư; đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư lập hồ sơ xin thuê đất nộp tại Sở Tài nguyên và môi trường

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

Hồ sơ gồm:

–         Đơn xin giao đất, cho thuê đất theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư  30/2014

–         Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

–         Bản sao bản thuyết minh dự án đầu tư đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt, dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư;

Trường hợp dự án sử dụng đất cho hoạt động khoáng sản thì phải có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

–         Bản sao báo cáo kinh tế – kỹ thuật đối với trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

–          Bản sao (có chứng thực) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,

–          Dự án đầu tư kèm theo quyết định phê duyệt của chủ đầu tư

–           Bản vẽ Quy hoạch mặt bằng sử dụng đất của Dự án hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt (nếu có).

–          Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền, hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường đã đăng ký tại cơ quan nhà nước.

Không áp dụng hình thức giao đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh cho tổ chức kinh tế, mà chỉ có hình thức thuê đất để xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh (điểm đ khoản 1 điều 56 Luật đất đai).

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An. Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

Về thời hạn thuê đất

Khoản 3Điều 126 Luật Đất đai 2013 quy định về đất sử dụng có thời hạn như sau:

“Thời hạn giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ, làm cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; tổ chức để thực hiện các dự án đầu tư; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất, thuê đất nhưng không quá 50 năm.

Đối với dự án có vốn đầu tư lớn nhưng thu hồi vốn chậm, dự án đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà cần thời hạn dài hơn thì thời hạn giao đất, cho thuê đất không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn, người sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước xem xét gia hạn sử dụng đất nhưng không quá thời hạn quy định tại khoản này.

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An. Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

Tính tiền thuê đất

Theo khoản 1 Điều 56 Luật đất đai 2013 có 2 hình thức tính tiền thuê đất: 1. Thuê đất trả tiền hằng năm; 2. Thuê đất trả tiền một lần. Trong đó:

Điều 4 ,Điều 12 NĐ 46/2014 quy định cách xác định tiền thuê đất, như sau:

–         Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm:

Tiền thuê đất thu một năm  =  diện tích phải nộp tiền thuê đất   x   với đơn giá thuê đất quy hoạch

–         Đối với trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê:

Tiền thuê đất thu một lần cho cả thời gian thuê  =  diện tích đất phải nộp tiền thuê đất    x    với đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An. Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
  2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An;
  3. Thành lập chi nhánh tại Nghệ An;
  4. Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An;
  5. Tư vấn giấy phép tại Nghệ An;
  6. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;

Xem thêm