0982.697.685

DANH MỤC

Hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ hay không?

10/12/2020 | 2277

Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ hay không ?

Để xác định thửa đất không có tranh chấp khi xin cấp Sổ đỏ, thông thường cần chữ ký của hộ gia đình, cá nhân giáp ranh liền kề. Nếu lý do Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ? Theo quy định từ ngày 10/12/2009 đến nay, khi đủ điều kiện thì người sử dụng đất sẽ được BTN và MT cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ( sau gọi tắt là Giấy chứng nhận).

1. Xác định ranh giới thửa đất

Theo khoản 1 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, xác định ranh giới thửa đất như sau:
– Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc phải phối hợp với người dẫn đạc (là công chức địa chính cấp xã; hoặc cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố;… để được hỗ trợ, hướng dẫn việc xác định hiện trạng, ranh giới sử dụng đất), cùng với người sử dụng, quản lý đất liên quan tiến hành xác định ranh giới, mốc giới thửa đất trên thực địa, đánh dấu các đỉnh thửa đất bằng đinh sắt, vạch sơn, cọc bê tông, cọc gỗ; và lập bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất để làm căn cứ thực hiện đo đạc ranh giới;
– Trước khi đo vẽ chi tiết, cán bộ đo đạc còn phải yêu cầu người sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất; (có thể cung cấp bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng chứng thực).
– Quy định xác định ranh giới thửa đất theo hiện trạng đang sử dụng; quản lý và chỉnh lý theo kết quả cấp Giấy chứng nhận; bản án của Tòa án có hiệu lực thi hành; kết quả giải quyết tranh chấp của cấp có thẩm quyền; các quyết định hành chính của cấp có thẩm quyền có liên quan đến ranh giới của thửa đất.
Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ?

Lưu ý:

Nếu tranh chấp chưa giải quyết xong trong thời gian đo đạc ở địa phương; mà xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì đo đạc theo ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý đó; nếu không thể xác định được ranh giới thực tế đang sử dụng, quản lý thì được phép đo vẽ khoanh bao các thửa đất tranh chấp; đơn vị đo đạc có trách nhiệm lập bản mô tả thực trạng phần đất đang tranh chấp thành 02 bản, một bản lưu hồ sơ đo đạc, một bản gửi UBND cấp xã để thực hiện các bước giải quyết tranh chấp tiếp theo theo thẩm quyền
Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ?
Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ?

Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ?

2. Xác định mô tả ranh giới đo đạc

Theo điểm 2.4 khoản 2 Điều 11 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT được sửa đổi; bổ sung bởi khoản 2 Điều 8 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT còn quy định: người sử dụng đất liền kề vắng mặt trong suốt quá trình đo đạc thì bản mô tả ranh giới; mốc giới thửa đất được cán bộ đo đạc, các bên liên quan còn lại và người dẫn đạc xác định theo thực địa và theo hồ sơ thửa đất liên quan nếu có.
– Đơn vị đo đạc chuyển bản mô tả ranh giới; mốc giới thửa đất đã lập cho UBND cấp xã để xác nhận vắng mặt; và thông báo trên loa truyền thanh của cấp xã; niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã để người sử dụng đất đến ký xác nhận.
– Sau 15 ngày kể từ ngày thông báo mà người sử dụng đất không có mặt; và không có khiếu nại, tranh chấp liên quan đến ranh giới, mốc giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã lập.
Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ?
– Nếu sau 10 ngày kể từ ngày nhận được bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất mà người sử dụng đất liền kề không ký xác nhận, đồng thời không có văn bản thể hiện việc có tranh chấp, khiếu nại, tố cáo có liên quan đến ranh giới thửa đất thì ranh giới thửa đất được xác định theo bản mô tả đã được các bên liên quan còn lại, người dẫn đạc ký xác nhận và ghi rõ lý do người sử dụng đất liền kề đó không ký xác nhận vào phần “lý do không đồng ý” trong bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất.

3. Kết luật: vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ?

Như vậy, việc xác định ranh giới thửa đất không phụ thuộc 100% vào người sử dụng đất liền kề. Hay không phải vì lý do hộ gia đình; cá nhân sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh mà dừng việc xác định ranh giới thửa đất. Hàng xóm không ký giáp ranh vẫn được cấp Sổ đỏ nếu đủ điều kiện; không ký giáp ranh không đồng nghĩa với việc tranh chấp đất đai.
Nếu có vướng mắc,bạn đọc vui lòng inbox hoặc liên hệ với chúng tôi:
Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ?

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty
  2. Có được bán nhà đất để trừ nợ thế chấp sổ đỏ không?
  3. Đất sử dụng trước năm 1993 có phải nộp tiền sử dụng đất khi làm sổ đỏ không?
  4. Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai chi tiết

Vì mâu thuẫn mà hàng xóm không ký giáp ranh thì có làm được Sổ đỏ không ?

Xem thêm