0982.697.685

DANH MỤC

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh nghệ an

15/10/2019 | 4797

THÀNH LẬP CÔNG TY CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nghệ An được áp dụng trên cơ sở các quy định của Luật Đầu tư 2014 và Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Các bước thực hiện thủ tục thành lập công ty bao gồm:

Bước 1: Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Nghệ An bao gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;

2. Bản sao chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;

3. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án;

4. Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh nghệ an;

5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư đối với dự án có sử dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh nghệ an

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tỉnh nghệ an

Bước 2: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng đăng ký doanh nghiệp và công bố con dấu pháp nhân của doanh nghiệp: Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính Công ty.

2. Thời gian hoàn thành: từ 06-08 ngày làm việc.

Bước 3: Cấp Giấy phép kinh doanh đối với công ty có hoạt động bán lẻ hàng hóa hoặc lập cơ sở bán lẻ hàng hóa:

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh đối với các công ty trong lĩnh vực thương mại (thực hiện quyền xuất nhập khẩu và phân phối) và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ do Sở Công Thương cấp hoặc Giấy phép chuyên ngành của các bộ do các Bộ chuyên ngành đó cấp.

2. Thời gian hoàn thành: từ 30-45 ngày làm việc.

***Dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của PHÚ HƯNG:

1. Tư vấn tỷ lệ góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

2. Tư vấn lựa chọn loại hình công ty phù hợp cho nhà đầu tư: Công ty TNHH hay Công ty cổ phần, địa chỉ trụ sở, vốn, ngành nghề kinh doanh, mở tài khoản chuyển vốn, thời hạn góp vốn;

3. Tư vấn điều kiện, hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị tài liệu cần thiết để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

4. Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty cho nhà đầu tư;

5. Đại diện nhà đầu tư làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty cho nhà đầu tư (Xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép kinh doanh, Giấy phép theo yêu cầu chuyên ngành, làm dấu pháp nhân, công bố mẫu dấu, thủ tục sau thành lập công ty,…;

6. Tư vấn toàn diện, thường xuyên, dịch vụ kế toán, pháp luật thuế trọn gói các hoạt động phát sinh trong quá trình thực hiện kinh doanh tại Việt Nam cho nhà đầu tư.

Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh nghệ an;

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Nghệ An
  2. Dịch vụ tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An, Hà Tĩnh.
  3. Dịch vụ tách giấy chứng nhận đầu tư và giấy đăng ký kinh doanh tại Nghệ An.
  4. Hồ sơ thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tại Nghệ An.
  5. Chia tách hợp nhất sáp nhập chuyển đổi dự án đầu tư tại Nghệ An.
  6. Tư vấn hồ sơ thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư tại Nghệ An.
  7. Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
  8. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại Nghệ An.
  9. Giấy phép lao động tại Nghệ An.

Xem thêm