0982.697.685

DANH MỤC

Lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại Nghệ An

27/11/2019 | 12475

LẬP CÔNG TY SẢN XUẤT MỸ PHẨM TẠI NGHỆ AN

Lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại Nghệ An phải tuân theo luật Doanh nghiệp 2014. và Nghị định 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm được quy định như sau:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo Mẫu số 02 quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Sơ đồ mặt bằng và thiết kế của cơ sở sản xuất;

c) Danh mục thiết bị hiện có của cơ sở sản xuất

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

a. Trước khi tiến hành sản xuất, cơ sở sản xuất mỹ phẩm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm tới Sở Y tế.

b. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và phí thẩm định theo quy địn. Sở Y tế có trách nhiệm kiểm tra cơ sở sản xuất; cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; trường hợp không cấp Giấy chứng nhận hoặc yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c. Đối với trường hợp yêu cầu cơ sở thay đổi, khắc phục:

– Cơ sở sản xuất mỹ phẩm tiến hành thay đổi, khắc phục và gửi báo cáo đến Sở Y tế;

– Sở Y tế có trách nhiệm xem xét báo cáo, kiểm tra trên hồ sơ hoặc kiểm tra lại cơ sở sản xuất mỹ phẩm (trong trường hợp cần thiết). Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo khắc phục, cơ quan kiểm tra phải trả lời bằng văn bản về kết quả kiểm tra;

– Trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày ban hành văn bản yêu cầu cơ sở sản xuất mỹ phẩm thay đổi, khắc phục, nếu Sở Y tế không nhận được báo cáo khắc phục của cơ sở, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm của cơ sở không còn giá trị.

Lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại Nghệ An;

d. Đối với các cơ sở sản xuất mỹ phẩm được Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận “Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” (CGMP-ASEAN):

– Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất mỹ phẩm về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản của Bộ Y tế, Sở Y tế có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho các cơ sở sản xuất mỹ phẩm này.

3. Dịch vụ lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại Nghệ An.

– Tư vấn thủ tục thành lập công ty tại nghệ an theo luật doanh nghiệp.

– Tư vấn điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

– Tư vấn hồ sơ xin cấp giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

– Hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình xin cấp phép

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Lập công ty sản xuất mỹ phẩm tại Nghệ An;


Các bài viết liên quan:

 1. Tư vấn Thành lập công ty tại Nghệ An;
 2. Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
 3. Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An;
 4. Tra cứu tên công ty;
 5. Khắc dấu giá rẻ tại Nghệ An;
 6. Những lưu ý khi thành lập công ty tại Nghệ An;
 7. Giấy phép kinh doanh nghành nghề có điều kiện;
 8. Giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Nghệ An
 9. Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Nghệ An
 10. Dịch vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nghệ An
 11. Giấy phép hoạt động spa thẩm mỹ viện tại Nghệ An
 12. Dịch vụ đăng ký giấy phép kinh doanh cầm đồ tại Nghệ An

Xem thêm