0982.697.685

DANH MỤC

Thành lập công ty chứng khoán

18/01/2022 | 541

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an, huyện xã, tp Vinh trọn gói, giá rẻ nhất. Hướng dẫn điều kiện, hồ sơ, thủ tục đăng ký kinh doanh chi tiết theo quy định của pháp luật. Chi tiết làm giấy phép cụ thể như sau.

1. Cơ sở pháp lý

– Luật Doanh Nghiệp năm 2020.

– Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp của Bộ KH&ĐT.

– Luật Chứng khoán 2019.

– Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật chứng khoán.

2. Điều kiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

a. Thành lập công ty chứng khoán phải đảm bảo về trụ sở làm việc

– Có trụ sở làm việc bảo đảm cho hoạt động kinh doanh chứng khoán;

– Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang bị, thiết bị văn phòng, hệ thống công nghệ phù hợp với quy trình nghiệp vụ về hoạt động kinh doanh chứng khoán.

b. Thành lập công ty chứng khoán phải đảm bảo về vốn

Quy định vốn đã góp tại thời điểm thành lập công ty tối thiểu bằng mức vốn pháp định. cụ thể:

– Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng Việt Nam.

– Tự doanh chứng khoán: 100 tỷ đồng Việt Nam.

– Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng Việt Nam.

– Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng Việt Nam.

Nếu doanh nghiệp đề nghị cấp giấy phép cho nhiều nghiệp vụ kinh doanh, vốn pháp định là tổng số vốn pháp định tương ứng với từng nghiệp vụ đề nghị cấp phép.

c. Thành lập công ty chứng khoán phải đảm bảo về nhân sự

– Nhân sự gồm Tổng giám đốc (Giám đốc), tối thiểu 03 nhân viên có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp cho mỗi nghiệp vụ đề nghị cấp phép và tối thiểu 01 nhân viên kiểm soát tuân thủ.

– Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:

+ Không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cấm hành nghề chứng khoán.

+ Phải có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại bộ phận nghiệp vụ của các tổ chức trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong các doanh nghiệp khác.

+ Phải có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

+ Không bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn 06 tháng gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ.

d. Thành lập công ty chứng khoán phải đảm bảo về cơ cấu cổ đông, thành viên góp vốn

– Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn là tổ chức.

Nếu công ty chứng khoán được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, chủ sở hữu phải là doanh nghiệp bảo hiểm hoặc ngân hàng thương mại hoặc tổ chức nước ngoài đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật Chứng khoán 2019.

– Tỷ lệ vốn góp của các tổ chức có tổng tối thiểu là 65% vốn điều lệ, trong đó các tổ chức là doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại sở hữu tối thiểu là 30% vốn điều lệ.

e. Thành lập công ty chứng khoán phải đảm bảo về cổ đông, thành viên góp vốn

– Các cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

– Còn các cổ đông, thành viên góp vốn là tổ chức phải :

+ Có tư cách pháp nhân và đang hoạt động hợp pháp.

+ Hoạt động kinh doanh có lãi trong 02 năm liền trước năm đề nghị cấp giấy phép.

+ Báo cáo tài chính năm gần nhất phải được kiểm toán với ý kiến chấp nhận toàn phần.

– Thành viên, Cổ đông góp vốn sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán và người có liên quan của cổ đông, thành viên góp vốn đó (nếu có) không sở hữu trên 5% vốn điều lệ của 01 công ty chứng khoán khác.

– Đối với nhà đầu tư nước ngoài thì: Thành viên, Cổ đông góp vốn phải đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 77 của Luật Chứng khoán 2019.

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

Thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

3. Hồ sơ thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

Khách hàng cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị đăng ký kinh doanh ( Theo phụ lục I-2 Thông tư 01/2021);

– Bản điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên; cổ đông công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021); Nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo pháp luật (CMND/ Căn cước công dân/Hộ chiếu) của các thành viên, cổ đông.

– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu/người đại diện theo pháp luật

+ Trường hợp chủ sở hữu là tổ chức thì cần nộp kèm Quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác và bản sao hợp lệ giấy chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp; Văn bản ủy quyền của tổ chức cho cá nhân quản lý phần vốn góp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài.

– Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân thực hiện thủ tục DKKD.

4. Hồ sơ xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán

– Giấy đề nghị cấp phép thành lập và hoạt động (theo mẫu).

– Bản thuyết minh cơ sở vật chất đảm bảo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán.

– Các tài liệu chứng minh quyền sử dụng trụ sở, địa điểm kinh doanh.

– Biên bản họp và quyết định của cổ đông sáng lập hoặc thành viên sáng lập về việc thành lập công ty chứng khoán.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề chứng khoán của Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người hành nghề chứng khoán

– Sơ yếu lý lịch Giám đốc và nhân viên hành nghề chứng khoán.

– Danh sách và tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, thành viên tham gia góp vốn.

– Danh sách dự kiến thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát kèm theo bản sao hợp lệ giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu còn hiệu lực.

– Tài liệu chứng minh năng lực góp vốn của cổ đông, thành viên tham gia góp vốn thành lập công ty chứng khoán

– Điều lệ dự thảo của công ty.

– Phương án hoạt động kinh doanh trong ba năm đầu.

5. Thủ tục thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

a. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và tạo tài khoản nộp hồ sơ

Để có thể nộp hồ sơ thành lập công ty qua hệ thống trực tuyến, doanh nghiệp cần vào đây

Sau đó Doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh, người ký xác thực hồ sơ cần được cấp tài khoản đăng ký kinh doanh.

b. Bước 2: Nộp hồ sơ qua mạng và nộp hồ sơ giấy, nhận kết quả và công bố thông tin đăng ký thành lập công ty

Hồ sơ bao gồm các giấy tờ mục trên đã ghi rất rõ.

c. Bước 3: Nhận kết quả

Chuẩn bị hồ sơ cứng nộp cho phòng ĐKKD trước khi nhận kết quả.

d. Bước 4: Khắc dấu, đăng tải mẫu dấu

Sau khi thành lập công ty doanh nghiệp tiến hành khắc con dấu và thủ tục đăng bố cáo con dấu của doanh nghiệp trên cổng thông tin quốc gia.

6. Cơ quan chức năng thực hiện thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Nghệ An cấp giấy đăng ký kinh doanh – thành lập doanh nghiệp.

– Cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ: Chủ doanh nghiệp nộp trực tiếp hoặc chuyển phát bộ hồ sơ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

7. Thời gian thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Trong thời gian từ 03 – 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT cấp giấy đăng ký kinh doanh.

8. Các việc phải làm sau khi thành lập công ty chứng khoán

– Công việc bắt buộc phải làm sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:

+ Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu.

+ Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng.

+ Phải mua chữ ký số.

+ Treo bảng hiệu công ty (sẽ có cơ quan kiểm tra)

+ Làm thủ tục phát hành hóa đơn.

+ Phải hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn.

– Hỗ trợ Doanh Nghiệp mới thành lập:

+ Tặng dấu tròn Doanh Nghiệp.

+ Tặng dấu chức danh giám đốc.

+ Làm biển bảng mẫu cho công ty.

+ Tặng gói hỗ trợ kê khai báo cáo thuế 3 tháng đầu.

+ Lấy giá chữ ký số rẻ như đại lý.

+ Có luật sư tư vấn trong quá trình Doanh nghiệp hoạt động.

9. Dịch vụ thành lập công ty chứng khoán tại nghệ an

– Tư vấn cho khách hàng về điều kiện; thủ tục; hồ sơ đăng ký kinh doanh.

– Hướng dẫn khách hàng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

– Soạn thảo hồ sơ pháp lý cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

– Thay mặt quý khách hàng tiến hành các thủ tục tại cơ quan chức năng.

– Theo dõi việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền.

– Nhận và bàn giao kết quả cho quý khách hàng.

– Hỗ trợ giải quyết về pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của Doanh Nghiệp.

Chúng tôi cam kết đem lại sự hài lòng cho quý khách

Phú Hưng

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

Cùng chủ đề thủ tục hành chính – Giấy phép:

Dịch vụ cùng nghành nghề:

Xem thêm