0982.697.685

DANH MỤC

Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

29/03/2017 | 1469

Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Nhượng quyền thương mại (franchise) là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện nhất định. Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

 Hợp đồng nhượng quyền thương mại là hợp đồng hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng một sản phẩm hoặc một quy trình hoạt động là một đối tượng sở hữu công nghiệp và đang được bảo hộ.

 Nhượng quyền thương mại liên quan đến chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu hàng hóa hoặc các đối tượng sở hữu trí tuệ khác. Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

Dịch vụ của PHÚ HƯNG trong lĩnh vực tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An:

 1. Tiến hành tra cứu, tư vấn và lựa chọn hệ thống franchise phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng;
 2. Đánh giá tiềm năng và triển vọng khai thác của hệ thống franchise được lựa chọn, đánh giá năng lực của bên nhượng quyền;
 3. Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình đàm phán hợp đồng franchise;
 4. Soạn thảo và kiểm tra các điều khoản hợp đồng để bảo vệ quyền lợi của khách hàng phù hợp với pháp luật Việt nam và quốc tế;
 5. Tư vấn các vấn đề tài chính trong hợp đồng franchise;
 6. Tiến hành các thủ tục ghi nhận hợp đồng franchise, xin phép tiến hành các giao dịch franchise;
 7. Theo dõi, tư vấn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong toàn bộ quá trình franchise.

Điều kiện thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại:

1. Điều kiện đối với Bên nhượng quyền: 

 Hệ thống kinh doanh dự định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất 01 năm. 

 Trường hợp thương nhân Việt Nam là Bên nhận quyền sơ cấp từ Bên nhượng quyền nước ngoài, thương nhân Việt Nam đó phải kinh doanh theo phương thức nhượng quyền thương mại ít nhất 01 năm ở Việt Nam trước khi tiến hành cấp lại quyền thương mại.

 Đã đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại với cơ quan có thẩm quyền;

 Hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thuộc đối tượng của quyền thương mại không vi phạm quy định của pháp luật. Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An

2. Điều kiện đối với Bên nhận quyền:

Thương nhân được phép nhận quyền thương mại khi có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp với đối tượng của quyền thương mại.

3. Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại:

 Hàng hoá, dịch vụ được phép kinh doanh nhượng quyền thương mại là hàng hoá, dịch vụ không thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh.

 Trường hợp hàng hoá, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh, Danh mục hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh sau khi được cơ quan quản lý ngành cấp Giấy phép kinh doanh, giấy tờ có giá trị tương đương hoặc có đủ điều kiện kinh doanh.

Hồ sơ khách hàng cần cung cấp:

 1. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ Việt Nam ra nước ngoài; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập xác nhận trong trường hợp nhượng quyền thương mại từ nước ngoài vào Việt nam;
 2. Bản sao có công chứng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hoặc tại nước ngoài trong trường hợp có chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được cấp văn bằng bảo hộ;
 3. Giấy tờ chứng minh sự chấp thuận về việc cho phép nhượng quyền lại của bên nhượng quyền ban đầu trong trường hợp thương nhân đăng ký hoạt động nhượng quyền là bên nhượng quyền thứ cấp;
 4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 01 năm gần nhất.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:
 1. Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An;
 2. Công bố lưu hành mỹ phẩm tại Nghệ An;
 3. Tư vấn thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Nghệ An;
 4. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;
 5. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An;
 6. Tư vấn giải quyết tranh chấp tại Nghệ An;

Xem thêm