0982.697.685

DANH MỤC

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An

27/05/2017 | 3914

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An bao gồm: mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh, thương mại, lao động, gia đình….giữa hai bên, giữa nhóm hoặc các nhóm, giữa các thành viên, cổ đông…. Hiện nay, hầu hết các nhà đầu tư khi mới thành lập đều không quan tâm tìm hiểu đến những quy định về việc quản lý, điều hành và tổ chức nội bộ trong công ty. Nên khi mâu thuẫn xảy ra đa phần là thường không biết cách tháo gỡ và ngày càng để cho mâu thuẫn, tranh chấp nội bộ trở lên gay gắt ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của công ty.

1. Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An: giữa công ty với các thành viên của công ty liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

– Tranh chấp về tư cách cổ đông, thành viên.

– Cổ đông, thành viên không góp tiền cho số cổ phần cam kết góp hoặc số vốn cam kết góp.

– Định giá tài sản không chính xác với giá trị thực tế; Không chuyển sở hữu tài sản góp vốn; Không thỏa thuận với nhau trước về việc góp vốn và giá trị góp vốn bằng tài sản.

– Không quy định về thời điểm hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần, chuyển nhượng phần vốn góp và tính hợp pháp của các hợp đồng chuyển nhượng.

– Tranh chấp vì về các Quyết định đưa ra không công bằng, Quyết định không hợp pháp.

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An

2. Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An: giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty.

– Các tranh chấp khác gắn liền với lợi ích của từng thành viên, cổ đông công ty,…

– Tranh chấp về chọn người đại diện theo pháp luật;

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

 

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

 

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Ưu nhược điểm của các loại hình công ty
  2. Thủ tục hồ sơ thay đổi tên công ty tại Nghệ An
  3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nghệ An
  4. Thay đổi địa chỉ công ty tại Nghệ An
  5. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Nghệ An
  6. Sửa đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An Hà Tĩnh

Xem thêm