0982.697.685

DANH MỤC

Vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An

22/04/2017 | 1932

Vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An

Vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An – vinh là gì? Là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. … Góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty.

Ý nghĩa vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An:

 1. Vốn Điều lệ công ty là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời gian nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Tùy theo ý tưởng và ngành nghề kinh doanh mà nhà đầu tư toàn quyền quyết định mức vốn Điều lệ; luật không quy định bắt buộc mức vốn điều lệ tối thiểu, trừ một số ngành nghề như bảo hiểm, ngân hàng…; và một số ngành, nghề pháp luật yêu cầu phải có vốn pháp định thì trong trường hợp này vốn điều lệ phải không thấp hơn mức vốn pháp định do pháp luật quy định. VD: Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (vốn pháp định là 2 tỷ); Kinh doanh bất động sản (vốn pháp định là 6 tỷ)…
 2. Vốn Điều lệ là cơ sở để xác định tỷ lệ phần vốn góp; hay sở hữu cổ phần trong công ty;thông qua đó làm cơ sở cho việc phân chia quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các nhà đầu tư trong công ty. Đây là ý nghĩa lớn nhất của vốn điều lệ. Vốn điều lệ không có ý nghĩa nhiều trong việc đảm bảo tài chính đối với chủ nợ.

  Vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An

             Vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An

Cách góp vốn điều lệ thành lập công ty tại Nghệ An:

 1. Góp vốn: 

  Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty. Góp vốn bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đã được thành lập

 2. Thành viên phải góp vốn:

  Thành viên phải góp vốn phần vốn góp cho công ty đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên công ty chỉ được góp vốn phần vốn góp cho công ty bằng các tài sản khác với loại tài sản đã cam kết nếu được sự tán thành của đa số thành viên còn lại. Trong thời hạn này, thành viên có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với tỷ lệ phần vốn góp như đã cam kết góp.

 3. Tài sản góp vốn:

  Tài sản góp vốn có thể là đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

 4. Quyền sở hữu trí tuệ:

  Quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả; quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH tại Nghệ An
 2. Tăng giảm vốn điều lệ công ty tại Nghệ An
 3. Thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Nghệ An
 4. Thay đổi địa chỉ công ty tại Nghệ An
 5. Thành lập công ty trọn gói tại Nghệ An
 6. Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An

Xem thêm