0982.697.685

DANH MỤC

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty

07/05/2017 | 2468

ƯU NHƯỢC ĐIỂM CỦA CÁC LOẠI HÌNH CÔNG TY

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty tại Việt Nam: bao gồm Công ty TNHH, Công ty Cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh… Các loại hình doanh nghiệp hợp pháp ở Việt Nam khá đa dạng. Chính vì vậy, để có thể chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tại và định hướng phát triển, người chủ doanh nghiệp cần nắm vững ưu điểm và nhược điểm của từng loại hình doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp tư nhân là một tổ chức kinh tế được đăng ký kinh doanh theo quy định và thực hiện các hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ, có tài sản, có trụ sở giao dịch. Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo Pháp luật, có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của công ty.

a. Ưu điểm:

+ Doanh nghiệp tư nhân hoàn toàn chủ động trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Ít bị chịu sự ràng buộc chặc chẽ bởi pháp luật.

+ Tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng bởi chế độ trách nhiệm vô hạn.

b. Nhược điểm:

+ không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ công ty tư nhân cao.

+ Trách nhiệm vô hạn: Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về các khoản nợ không những bằng tài sản công ty mà lẫn cả tài sản của chủ doanh nghiệp.

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty;

 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận. Công ty trách nhiệm hữu hạn có không quá 50 thành viên cùng góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài chính khác trong phạm vi nghĩa vụ tài sản của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

a. Ưu điểm:

+ Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ nằm trong phạm vi số vốn góp vào công ty nên ít gây rủi ro cho người góp vốn.

+ Chế độ chuyển nhượng vốn được điều chỉnh chặt chẽ nên nhà đầu tư dễ dàng kiểm soát được việc thay đổi các thành viên, hạn chế sự thâm nhập của người lạ vào công ty.

b. Nhược điểm:

+ Uy tín của công ty trước đối tác phần nào bị ảnh hưởng bởi chế độ trách nhiệm hữu hạn.

+ Chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là Doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.

+ Không có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty;

3. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH 1 TV).

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là một hình thức đặc biệt của công ty trách nhiệm hữu hạn. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn điều lệ của doanh nghiệp.

+ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phiếu.

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty;

Ưu nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

Ưu nhược điểm các loại hình doanh nghiệp

4. Công ty cổ phần.

Công ty cổ phần là loại hình công ty, trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần được thành lập và tồn tại độc lập. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, số lượng cổ đông tối thiểu là ba và không hạn chế số lượng tối đa. Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán ra ngoài theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

a. Ưu điểm:

+ Công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoảng nợ trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi do của các cổ đông không cao.

+ Khả năng hoạt động của công ty cổ phần rất rộng, trong hầu hết các lĩch vực, ngành nghề.

+ Cơ cấu vốn của công ty cổ phần hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty.

+ Có quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn → khả năng huy động vốn rất cao.

+ Việc chuyển nhượng vốn trong công ty cổ phần là tương đối dễ dàng, do vậy phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng, ngay cả các cán bộ công chức cũng có quyền mua cổ phiếu của công ty cổ phần.

b. Nhược điểm:

+ Việc quản lý và điều hành công ty cổ phần rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích.

+ Việc thành lập và quản lý công ty cổ phần cũng phức tạp hơn các loại hình công ty khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty;

5. Công ty hợp danh.

ông ty hợp danh là công ty trong đó phải có ít nhất hai thành viên hợp danh; là chủ sở hữu chung của công ty; ngoài các thành viên công ty hợp danh có thể có thành viên góp vốn. Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty; công ty hợp danh có tư cách pháp nhân; các thành viên có quyền quản lý công ty; và tiến hành các hoạt động kinh doanh thay công ty; cùng nhau chịu trách nhiệm và nghĩa vụ của công ty.

a. Ưu điểm:

+ Kết hợp được uy tín cá nhân của nhiều người. Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các bạn hàng, đối tác kinh doanh.

+ Việc điều hành quản lý công ty hợp danh không quá phức tạp do số lượng các thành viên ít và là những người có uy tín, tuyệt đối tin tưởng nhau.

b. Nhược điểm:

+ Do chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao.

+ Loại hình công ty hợp danh được quy định trong Luật công ty năm 2005; nhưng trên thực tế loại hình công ty này chưa phổ biến.

Ưu nhược điểm của các loại hình công ty;

Các bài viết liên quan:

  1. Thành lập công ty trọn gói tại Nghệ An
  2. Thủ tục đăng ký kinh doanh tại Nghệ An
  3. Thành lập công ty TNHH một thành viên tại Nghệ An
  4. Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An
  5. Thành lập công ty hợp danh tại Nghệ An
  6. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An

Xem thêm