0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

26/04/2017 | 4302

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ đăng ký thay đổi tên dự án đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Nghệ An.

Quy định của pháp luật về Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thuộc trường hợp thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư. Theo đó, thủ tục được quy định tại khoản 1 điều 33 Nghị định 118/2015/NĐ-CP.

Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc thay đổi tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghđiều chỉnh dự án đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư. Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ Thủ tục thay đổi tên dự án đầu tư nước ngoài tại Việt Nam:

 1. Đề nghị thay đổi tên dự án đầu tư
 2. Biên bản họp HĐTV/Đại HĐCĐ về việc thay đổi tên dự án đầu tư
 3. Quyết định họp HĐTV/Đại HĐCĐ về việc thay đổi tên dự án đầu tư
 4. Quyết định chủ sở hữu về việc thay đổi tên dự án đầu tư
 5. Ủy quyền thực hiện thủ tục

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Dịch vụ tư vấn hợp đồng tại Nghệ An;
 2. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An;
 3. Tư vấn thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
 4. Tư vấn pháp luật thuế giá trị gia tăng tại Nghệ An;
 5. Tư vấn thủ tục cấp thẻ tạm trú tại Nghệ An;
 6. Thành lập công ty tại Nghệ An;

 

Xem thêm