0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Nghệ An

27/04/2017 | 1223

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Nghệ An

Dịch vụ tư vấn thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Nghệ An, tư vấn thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Nghệ An, soạn thảo hồ sơ kê khai thuế sau khi thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh, thành lập công ty tại Nghệ An.

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Nghệ An

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế tại Nghệ An

PHÚ HƯNG tư vấn thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế như sau:

Theo quy định tại điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC, những DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp  thì phải sử dụng hóa đơn bán hàng trực tiếp. Thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp của cơ quan thuế như sau:

 1. Đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

 • – Tổ chức không phải là DN nhưng có họat động kinh doanh (bao gồm cả hợp tác xã, nhà thầu nước ngoài, ban quản lý dự án).
 • – Hộ, cá nhân kinh doanh
 • – DN nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % trên doanh thu
 • – DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế
 • – DN đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.
 1. Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan thuế

 • – Đơn đề nghị mua hóa đơn 02 bản (ban hành kèm theo TT39)
 • – Bản cam kết Mẫu số CK01/AC 02 bản
 • – Giấy phép kinh doanh sao y bản chính 02 bản
 • – Giấy ủy quyền của giám đốc và chứng minh thư của người đi mua trong trường hợp ủy quyền (02 bản).

Khi đến mua hóa đơn, DN phải ghi hoặc đóng dấu vuông: Tên, địa chỉ, mã số thuế trên liên 2 của mỗi số hóa đơn. DN không cần thông báo phát hành hóa đơn nữa.

Từ lần thứ hai trở đi, DN cần có:

 • – Đơn đề nghị mua hóa đơn 02 bản (ban hành kèm theo TT39)
 • – Giấy phép kinh doanh sao y bản chính 02 bản
 • – Giấy ủy quyền của giám đốc và chứng minh thư của người đi mua trong trường hợp ủy quyền (02 bản).
 1. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý mẫu BC26-A theo TT39.

 

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Thành lập công ty tại Nghệ An;
 2. Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An;
 3. Thành lập chi nhánh tại Nghệ An;
 4. Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An;
 5. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Nghệ An;
 6. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;

Xem thêm