0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An

25/04/2017 | 1394

Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An

Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An theo điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục huỷ hoá đơn GTGT cụ thể như sau:

Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An

Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An

 1. Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An: Các trường hợp huỷ hoá đơn

 • Hoá đơn đặt in bị in sai, in trùng, in thừa.
 • Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Nếu cơ quan thuế đã thông báo hoá đơn hết hạn sử dụng, DN phải huỷ hoá đơn, chậm nhất là 10 ngày.
 • Các loại hoá đơn đã lập của các đơn vị kế toán được huỷ theo quy định của pháp luật.
 1. Thủ tục huỷ hoá đơn giá trị gia tăng tại Nghệ An: Thủ tục thông báo huỷ hoá đơn

 • Lập bảng kiểm kê hoá đơn cần huỷ
 • Thành lập Hội đồng huỷ hoá đơn. (Hội đồng huỷ hoá đơn phải có đại diện lãnh đạo, đại diện bộ phận kế toán của tổ chức).

Hộ, cá nhân kinh doanh không phải thành lập Hội đồng khi huỷ hoá đơn.

Các thành viên Hội đồng huỷ hoá đơn phải ký vào biên bản huỷ hoá đơn và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai sót.

3. Hồ sơ huỷ hoá đơn gồm:

 • Quyết định thành lập Hội đồng huỷ hoá đơn
 • Bảng kiểm kê hoá đơn cần huỷ (Bảng kiểm kê ghi chi tiết: tên hoá đơn, ký hiệu mẫu số hoá đơn, ký hiệu hoá đơn, số lượng hoá đơn huỷ).
 • Biên bản huỷ hoá đơn
 • Thông báo kết quả huỷ hoá đơn (mẫu số 3.11 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC). Thông báo kết quả huỷ hoá đơn phải có nội dung: loại, ký hiệu, số lượng hoá đơn huỷ từ số…đến số…, lý do huỷ, ngày giờ huỷ và phương pháp huỷ.

Thông báo này lập thành 02 bản, một bản lưu, một bản gửi đến cơ quan thuế (chậm nhất không quá 05 ngày kể từ ngày thực hiện huỷ hoá đơn).

 

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Tư vấn thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
 2. Tư vấn đăng ký quyền sử dụng đất tại Nghệ An;
 3. Thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
 4. Thành lập công ty tại Nghệ An;
 5. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Nghệ An;
 6. Tư vấn giải quyết tranh chấp tại Nghệ An;

Xem thêm