0982.697.685

DANH MỤC

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

24/04/2017 | 1165

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân được quy định theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân

  1. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân: Điều kiện hoàn thuế TNCN

Theo điều 28 Thông tư 111/2013/TT-BTC; và điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC; quy định về việc hoàn thuế TNCN cụ thể như sau:

– Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

– Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

– Nếu cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho DN trả thu nhập thực hiện quyết toán thay: Thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua DN trả thu nhập. DN trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

– Những cá nhân thuộc diện trực tiếp kê khai với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ kỳ sau tại cùng cơ quan thuế.

  1. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân: Hồ sơ hoàn thuế TNCN

    a) Đối với DN trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có uỷ quyền quyết toán thuế, Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT; (ban hành kèm theo Thông tư 156).

– Bản chụp chứng từ; biên lai nộp thuế TNCN và người đại diện hợp pháp của DN trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

b) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế:

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.

c) Đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế:

Không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [31] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số [33] – “Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Tư vấn phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn;
  2. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An;
  3. Tư vấn thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
  4. Tư vấn đầu tư tại Nghệ An;
  5. Tư vấn giải quyết tranh chấp tại Nghệ An;
  6. Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An;

Xem thêm