DANH MỤC

Thủ tục hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An

03/05/2017 | 925

Thủ tục hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An

Thủ tục hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An, tư vấn soạn thảo hồ sơ, dịch vụ ủy quyền trọn gói thực hiện tại Vinh, Nghệ An.

Thủ tục hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An

Thủ tục hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An

Quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 về tạm ngừng kinh doanh:

1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng hoặc tiếp tục kinh doanh. Quy định này áp dụng trong trường hợp doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện khi phát hiện doanh nghiệp không có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

3. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế còn nợ; tiếp tục thanh toán các khoản nợ, hoàn thành việc thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng và người lao động, trừ trường hợp doanh nghiệp, chủ nợ, khách hàng và người lao động có thỏa thuận khác.

Thủ tục hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại Nghệ An: 

  1. Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh;
  2. Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần; Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên; Quyết định về việc tạm ngừng kinh doanh của chủ sở hữu Công ty TNHH 1 TV;
  3. Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần/ Hội đồng thành viên Công ty TNHH hai thành viên trở lên;
  4. Giấy ủy quyền cho  Phú Hưng thực hiện thủ tục.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Thành lập công ty tại Nghệ An;
  2. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
  3. Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An;
  4. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;
  5. Đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An;
  6. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An;

 

Xem thêm