DANH MỤC

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An

09/04/2017 | 996

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An

Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An; công ty phải làm thủ tục đăng ký thay đổi.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được quy định tại Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014, trong đó:

 1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng; chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An

PHÚ HƯNG đưa ra một số tư vấn thủ thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An như sau:

Hồ sơ đăng ký:

a) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;

b) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của công ty;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty;

Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp.

Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty.

Dịch vụ của PHÚ HƯNG trong lĩnh vực tư vấn thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty tại Vinh Nghệ An:

 1. Tư vấn thủ tục, điều kiện
 2. Soạn thảo hồ sơ
 3. Thay mặt khách hàng nộp hồ sơ và nhận kết quả
 4. Giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An;

Các bài viết liên quan:

 1. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An;
 3. Thành lập chi nhánh tại Nghệ An;
 4. Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An;
 5. Tư vấn giấy phép tại Nghệ An;
 6. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;

Xem thêm