0982.697.685

DANH MỤC

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An

08/05/2017 | 4703

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân: Đối tượng quyết toán thuế TNCN, căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

 1. Đối tượng quyết toán thuế TNCN.

a. Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

 • Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền.
 • Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

b. Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu:

 • Có số thuế phải nộp hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo.

c. Ủy quyền quyết toán thuế

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An .

2. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế + Thuế suất

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ

Biểu thuế suất thuế TNCN:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216 Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An .

 1. Thủ tục, hồ sơ quyết toán thuế TNCN.

a. Đối với tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập

Hồ sơ bao gồm:

 • – Tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015
 • – Bảng kê mẫu số 05 – 1/BK-QTT-TNCN
 • – Bảng kê mẫu số 05 – 2/BK-QTT-TNCN
 • – Bảng kê mẫu số 05 – 3/BK-QTT-TNCN

Tổ chức trả thu nhập truy cập trang web www.gdt.gov.vn hoặc tncnonline.com.vn để tải về một trong các phần mềm nộp hồ sơ khai thuế qua mạng.

Nộp hồ sơ tại Cục thuế hoặc Chi cục thuế trực tiếp quản lý theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

Thời hạn nộp hồ sơ chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch

Thời hạn nộp tiền thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai quyết toán thuế.

b. Đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Hồ sơ bao gồm:

 • – Tờ khai quyết toán thuế mẫu 02/QTT-TNCN
 • – Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh
 • – Bản chụp chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
 • – Bản chụp hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).

Nơi nộp hồ sơ: Cục thuế hoặc Chi cục thuế quản lý trực tiếp theo quy định.

Thời hạn nộp hồ sơ: Tổ chức trả thu nhập và cá nhân thuộc diện khai quyết toán thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Thời hạn nộp tiền thuế: Chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An .

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân
 2. Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghệ An
 3. Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế
 4. Thủ tục thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh
 5. Mức phạt chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế
 6. Thủ tục và điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Nghệ An

Xem thêm