0982.697.685

DANH MỤC

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

04/05/2017 | 3185

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế theo quy định tại điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được quy định theo từng mức độ như sau:

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

  1. Phạt tiền 700.000 đồng : Đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên bảng kê hóa đơn, hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra hoặc trên các tài liệu khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 400.000 đồng; hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.000.000 đồng.

  1. Phạt tiền 1.050.000 đồng: Đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên hóa đơn, chứng từ khác liên quan đến nghĩa vụ thuế.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 600.000 đồng; hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 1.500.000 đồng.

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế;
  1. Phạt tiền 1.400.000 đồng: Đối với hành vi lập hồ sơ khai thuế ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế, tờ khai quyết toán thuế.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 800.000 đồng; hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 2.000.000 đồng.

  1. Phạt tiền 2.100.000 đồng:

Đối với hành vi vi phạm quy định tại Khoản 4 Điều 12, Khoản 7 Điều 13 Thông tư 166/2013/TT-BTC.

Đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế phải nộp theo hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý nhưng chưa đến hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.

Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt tối thiểu không thấp hơn 1.200.000 đồng; hoặc có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt tối đa không quá 3.000.000 đồng.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
  2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An;
  3. Thành lập chi nhánh tại Nghệ An;
  4. Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An;
  5. Tư vấn giấy phép tại Nghệ An;
  6. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;

Xem thêm