0982.697.685

DANH MỤC

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13

29/04/2017 | 3719

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Tra cứu văn bản pháp luật

Tra cứu văn bản pháp luật

Điều 1 Luật đất đai 2013 Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất đối với đất đai thuộc lãnh thổ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2 Luật đất đai 2013 Đối tượng áp dụng

  1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyền hạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai.
  2. Người sử dụng đất.
  3. Các đối tượng khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

Điều 211 Luật đất đai 2013 Hiệu lực thi hành

  1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2014.

Luật đất đai số 13/2003/QH11 và Nghị quyết số 49/2013/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2013 của Quốc hội về kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực.

  1. Bãi bỏ Điều 57 của Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11; Điều 2 của Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai; Điều 4 của Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản; Điều 264 của Luật tố tụng hành chính số 64/2010/QH12; các quy định về trưng dụng đất trong Luật trưng mua, trưng dụng tài sản số 15/2008/QH12.

Tải download toàn bộ văn bản tại đây: 2013_Luật đất đai

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892.269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Tư vấn đăng ký quyền sử dụng đất tại Nghệ An;
  2. Tư vấn pháp luật thủ tục nhà đất tại Nghệ An;
  3. Dịch vụ tư vấn hợp đồng tại Nghệ An;
  4. Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An

Xem thêm