0982.697.685

DANH MỤC

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An

21/05/2017 | 3883

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An: Tờ trình xin thành lập trung tâm, đề án thành lập trung tâm, Hồ sơ, cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất …

Tờ trình xin thành lập trung tâm:

– Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp đứng tên trong đơn xin mở Trung tâm.

– Đơn phải có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường (xã) nơi Giám đốc thường trú hoặc cơ quan quản lý người đứng tên trong đơn.

– Có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo Quận, Huyện nơi mở Trung tâm.

– Đối với tổ chức, cá nhận có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư miễn xác nhận của UBND phường ( xã).

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An

Đề án thành lập trung tâm gồm các nội dung sau:

– Tên trung tâm, loại hình trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm;

– Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của trung tâm;

– Chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo;

– Cơ sở vật chất của trung tâm;

      * Nếu mặt bằng của tổ chức hoặc cá nhân người đứng tên mở Trung tâm thì photo văn bản quyền sử dụng nhà, đất hoặc xác nhận của cơ quan chủ quản.

      * Nếu mặt bằng thuê mướn của trường học phải do Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trường ký hợp đồng và có ý kiến của Phòng Giáo dục Đào tạo (đối với trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở ), của Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với trường Trung học phổ thông, trường trực thuộc Sở và các đơn vị khác ngoài ngành ).

      * Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của cơ quan, công ty … phải do Thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý ký hợp đồng.

      * Nếu mặt bằng thuê mướn, hợp đồng của tư nhân phải có công chứng Nhà nước.Nội dung Hợp đồng thuê mướn mặt bằng phải ghi rõ thời gian ít nhất từ 01 năm trở lên và nghĩa vụ nộp thuế nếu có.

– Cơ cấu tổ chức của trung tâm, giám đốc, các phó giám đốc (nếu cần), các tổ (hoặc phòng chuyên môn);

– Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm giám đốc trung tâm.

– Lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân phường, xã hoặc của cơ quan chủ quản.

– Bản sao văn bằng chuyên môn,văn bằng quản lý có thị thực.

– Bản sao hộ khẩu thường trú tại tỉnh/thành phố nơi đặt trung tâm hoặc đăng ký tạm trú dài hạn có thị thực (đối với người nước ngoài)

– Hồ sơ giáo viên, nhân viên kế toán :

      * Lý lịch có xác nhận của Uỷ ban Nhân dân phường, xã hoặc cơ quan chủ quản.

      * Văn bằng có thị thực

      * Phiếu khám sức khỏe

      * Hợp đồng lao động : Theo mẫu của Bộ LĐ-TBXH (giao cho người lao động 01 bản)

– Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm.

Hồ sơ thành lập trung tâm ngoại ngữ tại Nghệ An.

Các bài viết liên quan:

  1. Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ.
  2. Thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An.
  3. Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nghệ An.

Xem thêm