0982.697.685

DANH MỤC

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An

27/04/2017 | 1165

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An

  1. Đối tượng kê khai nộp thuế khoán

    Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên nộp thuế theo phương pháp khoán (gọi chung là Hộ nộp thuế khoán) bao gồm:

– Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không đăng ký kinh doanh hoặc thuộc đối tượng không phải đăng ký kinh doanh mà không đăng ký thuế và không thực hiện đăng ký thuế theo thời hạn đôn đốc đăng ký thuế của cơ quan thuế.

– Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ.

– Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ dẫn đến không xác định được số thuế phải nộp phù hợp với thực tế kinh doanh.

– Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh khai thác tài nguyên thủ công, phân tán, lưu động, không thường xuyên.

2. Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An:

Nộp Tờ khai thuế khoán theo mẫu số 01/THKH:

– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán đăng ký giảm trừ gia cảnh, nộp Phụ lục chi tiết giảm trừ gia cảnh theo mẫu số 01-1/THKH.

– Trường hợp Hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển thì hàng quý nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 03/THKH.

– Đối với Hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số thì phải kê khai thuế GTGT và thuế TNCN theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn theo mẫu số 01A/KK-HĐ

  1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An: Hộ nộp thuế khoán thực hiện khai thuế theo năm.

Từ ngày 20/11 đến 5/12 của năm trước, cơ quan thuế phát Tờ khai thuế khoán năm sau cho tất cả các hộ nộp thuế khoán.

– Cơ quan thuế đôn đốc hộ nộp thuế khoán khai và nộp Tờ khai thuế mẫu số 01/THKH  cho cơ quan thuế. Thời hạn nộp chậm nhất là ngày 15/12 của năm trước.

– Trường hợp hộ nộp thuế khoán mới ra kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc khai thác tài nguyên, khoáng sản.

Hồ sơ kê khai thuế GTGT khoán tại Nghệ An;

– Trường hợp hộ nộp thuế khoán thay đổi ngành nghề; quy mô kinh doanh hoặc quy mô, sản lượng khai thác tài nguyên, khoáng sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

a. Trường hợp hộ nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn quyển; thì thời hạn nộp Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra chậm nhất là ngày 15 của tháng đầu quý sau.

b. Đối với hộ nộp thuế khoán sử dụng hóa đơn bán lẻ theo từng số; thì thời điểm khai thuế là thời điểm đề nghị được sử dụng hóa đơn tại cơ quan thuế.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An;
  2. Đăng ký mã số mã vạch tại Nghệ An;
  3. Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp tại Nghệ An;
  4. Gia hạn giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nghệ An;
  5. Tư vấn nhượng quyền thương mại tại Nghệ An;
  6. Đăng ký kinh doanh tại Nghệ An;

 

Xem thêm