DANH MỤC

Gói dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

13/05/2017 | 2237

Gói dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

Gói dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An: Tư vấn miến phí, đăng ký kinh doanh tiết kiệm cho các doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp có khởi đầu vững chắc.

Gói dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An của Phú Hưng bao gồm:

GÓI TRI ÂN KHÁCH HÀNG

Đã bao gồm toàn bộ lệ phí nhà nước ( Phí thành lập, con dấu, bố cáo ).

Miễn phí báo cáo thuế 3 tháng (trong trường hợp khách hàng dăng ký mua thiết bị Token với thời hạn 4 năm).

 • 1. Đăng ký Giấy phép kinh doanh (Giấy phép Công ty)
 • 2. Đăng ký mã số doanh nghiệp (Mã số thuế)
 • 3. Đăng ký khắc con dấu Công ty (loại tốt, tự động)
 • 4. Thông báo mẫu dấu công ty lên Cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
 • 5. Đăng bố cáo thành lập Công ty trên cổng thông tin Doanh Nghiệp Quốc Gia
 • 6. Hỗ trợ tư vấn hướng dẫn để khách hàng thực hiện các thủ tục thuế ban đầu

Các bài viết liên quan:

 1. Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Nghệ An;
 2. Đăng ký thành lập công ty tại Vinh Nghệ An;
 3.  Sửa đổi giấy phép kinh doanh tại Nghệ An Hà Tĩnh;
 4. Thay đổi người đại diện theo pháp luật công ty tại Vinh Nghệ An;
 5. Mua bán sáp nhập doanh nghiệp tại Nghệ An;
 6. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;

Xem thêm