0982.697.685

DANH MỤC

Giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

29/03/2017 | 31928

GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TẠI NGHỆ AN

Giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An;

Doanh nghiệp là nòng cốt của nền kinh tế. Doanh nghiệp phát triển sẽ thúc đẩy nền kinh tế phát triển. PHÚ HƯNG đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ bước thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký kinh doanh, mở rộng mạng lưới… mà còn tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An

Trong trường hợp doanh nghiệp muốn giải thể pháp nhân của mình một cách nhanh gọn nhất,  PHÚ HƯNG hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ trọn gói thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

 1. Các trường hợp được giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014:

  – Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;

– Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;

 

Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

 1. Trình tự thực hiện giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An:

 •  – Thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp
 •  – Thanh lý tài sản của doanh nghiệp
 •  – Gửi hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước và người lao động về việc giải thể
 •  – Thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Trong đó, thứ tự ưu tiên thanh toán nợ như sau:
 •  – Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
 •  – Nợ thuế;
 •  – Các khoản nợ khác.
 •  – Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể doanh nghiệp, phần còn lại chia cho chủ doanh nghiệp tư nhân, các thành viên, cổ đông hoặc chủ sở hữu công ty theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp, cổ phần.
 •  – Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp.
 1. Các bước thực hiện giải thể doanh nghiệp tại Nghệ An:

Bước 1:      Công bố thông tin về việc giải thể doanh nghiệp

Bước 2:      Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan

Bước 3:      Thực hiện các thủ tục tại cơ quan thuế, hoàn tất các nghĩa vụ thuế và đóng mã số thuế

Bước 4:      Thực hiện thủ tục tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Bước 5:      Trả con dấu pháp nhân

Bước 6:      Trả giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

 1. Các tài liệu cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp:

 •  – Thông báo đóng cửa mã số thuế
 •  – Công báo giải thể doanh nghiệp
 •  – Xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan
 •  – Xác nhận đóng cửa tài khoản ngân hàng/ hoặc cam kết chưa mở tài khoản ngân hàng
 •  – Đăng ký kinh doanh bản gốc
 •  – Đăng ký mẫu dấu bản gốc
 •  – Dấu pháp nhân
 •  – Hồ sơ giải thể

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An;
 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An
 3. Thành lập công ty tại Nghệ An;
 4. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
 5. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;
 6. Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

Xem thêm