0982.697.685

DANH MỤC

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

03/05/2017 | 1669

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Trong trường hợp bất khả kháng như do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ mà người nộp thuế không thể nộp hồ sơ kê khai thuế đúng hạn thì được gia hạn nộp hồ sơ kê khai thuế.

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế

 1. Trình tự thực hiện Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:

 • Bước 1: Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ, gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế. Thời gian gia hạn không quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai thuế tháng, khai thuế quý, khai thuế tạm tính theo quý, khai thuế năm, khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế; không quá 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày hết thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế đối với việc nộp hồ sơ khai quyết toán thuế.
 • Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:
 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
 1. Cách thức thực hiện Gia hạn nộp hồ sơ khai thuế:                                       

+ Nộp trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế.

+ Hoặc gửi qua hệ thống bưu chính.

+ Hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

 1. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • – Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 • – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
 • – Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị gia hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 • – Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
 • Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục thuế.
 • Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản trả lời người nộp thuế. Trường hợp không có văn bản trả lời thì coi  như đề nghị của người nộp thuế được chấp nhận.
 • Phí, lệ phí (nếu có): Không có.
 • Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC VÀ TƯ VẤN PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An;
 2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An
 3. Thành lập công ty tại Nghệ An;
 4. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
 5. Dịch vụ thuế kế toán tại Nghệ An;
 6. Thành lập văn phòng đại diện tại Nghệ An

Xem thêm