0982.697.685

DANH MỤC

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

21/05/2017 | 1663

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ: tên gọi, giám đốc trung tâm, trình độ chuyên môn, giáo trình, giấy phép của cơ quan có thẩm quyền …

1. Điều kiện thành lập trung tâm ngoại ngữ.

a. Tên gọi của trung tâm:

– Tên của trung tâm được ghi trên quyết định thành lập trung tâm, con dấu, biển hiệu và các giấy tờ giao dịch của trung tâm.

– Đặt tên theo quy định : Trung tâm + Tên loại hình + Tên riêng.

b. Giám đốc trung tâm:

– Giám đốc trung tâm phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có năng lực quản lý, đã tốt nghiệp trình độ đại học ngoại ngữ, đã hoạt động trong ngành giáo dục ít nhất 3 năm và được cấp ra quyết định thành lập trung tâm bổ nhiệm (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học công lập) hoặc công nhận (đối với trung tâm ngoại ngữ, tin học tư thục).

– Giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là người điều hành và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 5 năm.

– Đối với trung tâm ngoại ngữ tư thục, tuổi của giám đốc trung tâm khi bổ nhiệm lần đầu không quá 65 tuổi.

– Điều kiện về cơ sở vật chất: số phòng học tối thiểu, có trang bị hệ thống PCCC,…

Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ

2. Điều kiện hoạt động của trung tâm ngoại ngữ:

– Trình độ chuyên môn và trình độ sư phạm của giáo viên, kỹ thuật viên, giảng dạy lý thuyết, thực hành theo quy định tại Điều 30 của Quy chế Tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ . Số lượng giáo viên phải đảm bảo tỉ lệ trung bình không quá 25 học viên/ 1 giáo viên/ca học.

– Có đủ phòng học, phòng chức năng phù hợp, đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo; phòng làm việc cho bộ máy hành chính theo cơ cấu tổ chức của trung tâm để phục vụ công tác quản lý, đào tạo. Phòng học đủ ánh sáng, có diện tích tối thiểu đảm bảo 1,5m2/học viên/ca học.

– Có giáo trình, tài liệu, thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập theo yêu cầu của chương trình đào tạo;

– Có khu vực cho cán bộ, giáo viên và học viên nghỉ giải lao, nghỉ giữa giờ.

– Được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Các bài viết liên quan:

  1. Cấp lại giấy phép lao động tại Nghệ An.
  2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An.
  3. Thủ tục cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An.
  4. Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nghệ An.
  5. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
  6. Gia hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Nghệ An.

Xem thêm