0982.697.685

DANH MỤC

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An

28/05/2017 | 1550

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI NGHỆ AN

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An: mức vốn pháp định, hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn và tổng giá trị tài sản, thời gian hoạt động, cụ thể như sau:

1. Đối với tổ chức, cá nhân trong nước:

– Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2.000.000.000 đồng (hai tỷ đồng).
– Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ phải duy trì mức vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định nêu trên trong suốt quá trình hoạt động.

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An.

2. Hồ sơ chứng minh điều kiện về vốn quy định bao gồm:

a) Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên; quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân;

b) Đối với số vốn được góp bằng tiền, phải có xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập;

c) Đối với số vốn góp bằng tài sản, phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá ở Việt Nam về kết quả định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An.

3. Đối với doanh nghiệp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước:

– Doanh nghiệp nước ngoài phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên;

– Đã có thời gian hoạt động kinh doanh liên tục từ năm năm trở lên;

– Có giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận doanh nghiệp và người đại diện cho phần vốn góp của doanh nghiệp trong liên doanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa có hành vi vi phạm pháp luật nước sở tại hoặc pháp luật của nước có liên quan.

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An.

Các bài viết liên quan:

  1. Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
  2. Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nghệ An
  3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An
  4. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa
  5. Giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm tại Nghệ An
  6. Giấy phép lao động tại Nghệ An

Xem thêm