0982.697.685

DANH MỤC

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An

31/05/2017 | 1650

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An: đã qua chế biến, đạt tiêu chuẩn chất lượng, có nguồn gốc hợp pháp, phương thức xuất khẩu, do cơ quan nhà nước quản lý… Cụ thể:

1. Chỉ có doanh nghiệp mới được phép xuất khẩu khoáng sản:

Doanh nghiệp xuất khẩu khoáng sản là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, có đủ điều kiện theo quy định của Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An.

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An.

2. Khoáng sản được phép xuất khẩu khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

a. Đã qua chế biến và có tên trong Danh mục tại Phụ lục kèm theo Thông tư 41/2012/TT-BCT.

b.. Đạt tiêu chuẩn chất lượng không thấp hơn quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư 41/2012/TT-BCT.

c. Có nguồn gốc hợp pháp, cụ thể là:

–  Được khai thác từ các mỏ, điểm mỏ có Giấy phép khai thác, Giấy phép khai thác tận thu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực; hoặc

– Được nhập khẩu hợp pháp;

– Do cơ quan nhà nước nhà nước có thẩm quyền tịch thu và phát mại.

– Khoáng sản nhập khẩu (để tái xuất hoặc để chế biến phục vụ xuất khẩu) được coi là hợp pháp khi có Tờ khai hàng hóa khoáng sản nhập khẩu có xác nhận của Hải quan cửa khẩu (bản sao có chứng thực theo quy định).

– Đối với khoáng sản tịch thu, phát mại, phải có các chứng từ sau: Hóa đơn bán tài sản tịch thu, sung công quỹ, Phiếu xuất kho, Biên bản bàn giao tài sản vi phạm hành chính bị tịch thu bán đấu giá (bản sao có chứng thực theo quy định).

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An.

3. Phương thức kinh doanh đối với kinh doanh khoáng sản:

Việc xuất khẩu khoáng sản theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất hoặc nhận gia công chế biến cho thương nhân nước ngoài để xuất khẩu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ (nay là Nghị định 187/2013/NĐ-CP) quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài.

Điều kiện kinh doanh khoáng sản tại Nghệ An.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
  2. Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An
  3. Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
  4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An
  5. Điều kiện đăng ký dịch vụ cầm đồ tại Nghệ An
  6. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại Nghệ An
  7. Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nghệ An
  8. Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ tại Nghệ An

Xem thêm