0982.697.685

DANH MỤC

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An

01/06/2017 | 1580

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An: quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định 52/2014/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/7/2014 như sau.

1. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh.

a. Có trụ sở theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

b. Có bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

c. Đã thực hiện ký quỹ theo quy định tại Điều 10 Nghị định này.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An. Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An

2. Điều kiện địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp.

Địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp phải ổn định và có thời hạn từ 03 năm (36 tháng) trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký doanh nghiệp thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ 03 năm (36 tháng) trở lên.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An.

3. Điều kiện bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm.

Bộ máy chuyên trách để thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm bao gồm ít nhất 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, lý lịch rõ ràng.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An.

4. Điều kiện ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ.

a. Tiền ký quỹ được sử dụng để giải quyết các rủi ro và các khoản phải đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

b. Doanh nghiệp phải nộp tiền ký quỹ là 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và quy định của pháp luật.

Ngân hàng có trách nhiệm xác nhận tiền ký quỹ kinh doanh hoạt động dịch vụ việc làm cho doanh nghiệp.

c. Doanh nghiệp được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

d. Sau khi thực hiện hết các nghĩa vụ tài chính liên quan đến hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp, doanh nghiệp được hoàn trả tiền ký quỹ trong các trường hợp sau:

– Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp không được cấp, cấp lại, gia hạn giấy phép;

– Có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm về việc doanh nghiệp nộp lại, bị thu hồi giấy phép.

e. Tiền ký quỹ được rút trong trường hợp nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm xác nhận về việc giải quyết rủi ro hoặc các khoản đền bù xảy ra trong quá trình hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp.

Ngân hàng không được cho doanh nghiệp rút tiền ký quỹ khi chưa có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ việc làm tại Nghệ An.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An
  2. Điều kiên thành lập công ty dịch vụ bảo vệ tại Nghệ An
  3. Điều kiện thành lập và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ
  4. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Nghệ An
  5. Điều kiện đăng ký dịch vụ cầm đồ tại Nghệ An
  6. Cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại Nghệ An
  7. Cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Nghệ An
  8. Thành lập trung tâm tin học, ngoại ngữ tại Nghệ An

Xem thêm