0982.697.685

DANH MỤC

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An

17/06/2017 | 3174

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An

Điều kiện thành lập và hoạt động, điều kiện cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An theo pháp luật quy định bao gồm:

I. Điều kiện thành lập và hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

 • 1. Doanh nghiệp thẩm định giá được thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 • 2. Doanh nghiệp thẩm định giá được hoạt động khi Bộ Tài chính cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo quy định của pháp luật.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An;

II. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thẩm định giá.

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • b. Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó phải có thành viên là chủ sở hữu;
 • c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên góp vốn;
 • c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp;
 • d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An;

3. Công ty hợp danh khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 thành viên hợp danh;
 • c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty hợp danh phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An;

4. Doanh nghiệp tư nhân khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật;
 • b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó có 01 thẩm định viên là chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • c) Giám đốc doanh nghiệp tư nhân phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An;

5. Công ty cổ phần khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá phải đủ các điều kiện sau:

 • a) Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật.
 • b) Có ít nhất 03 thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp, trong đó tối thiểu phải có 02 cổ đông sáng lập.
 • c) Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty cổ phần phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.
 • d) Phần vốn góp của thành viên là tổ chức không được vượt quá mức vốn góp do Chính phủ quy định. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá tại Nghệ An;

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

 1. Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Nghệ An
 2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lưu trú tại Nghệ An
 3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An 
 4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
 5. Điều kiện kinh doanh dược tại Nghệ An
 6. Điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke tại Nghệ An
 7. Điều kiện đăng ký dịch vụ cầm đồ tại Nghệ An
 8. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Xem thêm