0982.697.685

DANH MỤC

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An

12/06/2017 | 2273

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An: chứng chỉ kế toán viên, kiểm toán theo quy định của pháp luật; giấy chứng nhận đủ điều kiện cho công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh …

1. Người có chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Luật kiểm toán độc lập được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán qua doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự;

b) Có thời gian công tác thực tế về tài chính, kế toán, kiểm toán từ 36 tháng trở lên kể từ thời điểm tốt nghiệp đại học;

c) Tham gia đầy đủ chương trình cập nhật kiến thức theo quy định.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai thành viên góp vốn là kế toán viên hành nghề;

c) Người đại diện theo pháp luật, giám đốc hoặc tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn phải là kế toán viên hành nghề;

d) Bảo đảm tỷ lệ vốn góp của kế toán viên hành nghề trong doanh nghiệp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên là tổ chức theo quy định của Chính phủ.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An;

3. Doanh nghiệp tư nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật;

b) Có ít nhất hai kế toán viên hành nghề;

c) Chủ doanh nghiệp tư nhân là kế toán viên hành nghề và đồng thời là giám đốc.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An;

4. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán

1. Hộ kinh doanh được phép kinh doanh dịch vụ kế toán khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

b) Cá nhân, đại diện nhóm cá nhân thành lập hộ kinh doanh phải là kế toán viên hành nghề.

2. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán không cần có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Nghệ An;

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:

  1. Điều kiện hành nghề bán đấu giá tài sản tại Nghệ An
  2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản tại Nghệ An
  3. Điều kiện kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
  4. Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh rượu tại Nghệ An
  5. Điều kiện kinh doanh dược tại Nghệ An
  6. Điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế tại Nghệ An
  7. Điều kiện kinh doanh dịch vụ massage tại Nghệ An
  8. Điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke tại Nghệ An
  9. Điều kiện đăng ký dịch vụ cầm đồ tại Nghệ An
  10. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy tại Nghệ An

Xem thêm