0982.697.685

DANH MỤC

Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An

31/03/2017 | 2050

Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An

Tùy theo các yêu cầu khác nhau, từng loại hàng hóa khác nhau mà có cách đăng ký chất lượng khác nhau. Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An;

Những hình thức đăng ký công bố tiêu chuẩn hàng hóa theo quy định của pháp luật như sau:

– Công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng  hoá (tiêu chuẩn cơ sở);

– Công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn;

– Đăng ký kiểm định, kiểm nghiệm, đo lường.

Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An

Đăng ký chất lượng hàng hóa tại Nghệ An

Dịch vụ của PHÚ HƯNG trong lĩnh vực tư vấn đăng ký chất lượng tại Nghệ An:

 1. Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động đăng ký chất lượng hàng hoá;
 2. Tư vấn qui trình, thủ tục công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường;
 3. Soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm nghiệm sản phẩm, kiểm định đo lường;
 4. Theo dõi tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
 5. Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình công bố chất lượng hàng hoá, công bố phù hợp tiêu chuẩn, kiểm định đo lường ;
 6. Hướng dẫn khách hàng áp dụng tiêu chuẩn chất lượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh;
 7. Tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất  lượng (ISO);
 8. Tư vấn, xây dựng tiêu chuẩn để khách hàng tham gia các giải thưởng trong nước và quốc tế về chất lượng.

THỦ TỤC NHANH CHÓNG – THUẬN TIỆN

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất:

CÔNG TY TNHH HỢP TÁC PHÚ HƯNG

Điện thoại: 0919.892269 – 0982.697.685

Các bài viết liên quan:
 1. Tư vấn doanh nghiệp tại Nghệ An;
 2. Thành lập công ty TNHH một thành viên tại Nghệ An;
 3. Thành lập công ty cổ phần tại Nghệ An;
 4. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tại Nghệ An;
 5. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tại Nghệ An;
 6. Thành lập chi nhánh tại Nghệ An

Xem thêm