0982.697.685

DANH MỤC

Tra cứu văn bản pháp luật

Nghị định 38/2019/NĐ-CP

27/08/2019 | 1050

Ngày 1/07/2019 Nghị định 38/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực với hàng loạt các quy định mới

Tra cứu văn bản pháp luật

Thông tư số 04/2019/TT-BNV

20/08/2019 | 1111

Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, …

Tra cứu văn bản pháp luật

Quy định về cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

15/08/2019 | 1197

Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm mới theo hướng mở rộng liên quan đến quy định về cuộc họp đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần

Tra cứu văn bản pháp luật

Điều kiện cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải

16/05/2017 | 1288

Hướng dẫn một số điều luật của nghị định số 70/2016/NĐ-CP 2016 của chính phủ về điều kiện …

Tra cứu văn bản pháp luật

Thuế TNCN đối với trợ cấp thâm niên nhà giáo

14/05/2017 | 1484

Xác định theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế số 26/2012/QH13

Tra cứu văn bản pháp luật

Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương cơ sở

28/04/2017 | 1290

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế …

Tra cứu văn bản pháp luật

Nghị định số 40/2017/NĐ-CP về quản lý sản xuất, kinh doanh muối

21/04/2017 | 1105

Nghị định đưa ra trình tự quy hoạch, kế hoạch quản lý quy hoạch và quỹ đất làm muối, trách nhiệm …

Tra cứu văn bản pháp luật

Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản

21/04/2017 | 1108

Nghị định 39/2017/NĐ-CP quy định về thức ăn chăn nuôi, thuỷ sản thương mại.

Tra cứu văn bản pháp luật

Thông tư 28/2017/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định

18/04/2017 | 1170

Thông tư 28/2017/TT-BTC về khấu hao tài sản cố định có hiệu lực thi hành từ ngày 26/05/2017 và áp dụng từ năm tài chính 2016.

Tra cứu văn bản pháp luật

Văn Bản pháp luật

18/04/2017 | 1790

Văn Bản pháp luật – quy phạm pháp luật là một hình thức pháp luật thành văn được thể hiện qua các văn bản chứa được các quy phạm pháp luật do cơ quan