0982.697.685

DANH MỤC

Dịch vụ cấp chữ ký số giá rẻ nghệ an

Dịch vụ cấp chữ ký số giá rẻ nghệ an

04/11/2019 | 6826

Để kê khai thuế, nộp tờ khai qua mạng cũng như việc kê khai hải quan doanh nghiệp cần có chữ ký số. Dịch vụ cấp chữ ký số giá rẻ nghệ an, tp vinh

Xác nhận không nợ thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

Xác nhận không nợ thuế khi chuyển từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp

21/07/2017 | 5796

Sau khi có xác nhận không nợ thuế, cơ quan thuế mới tiến hành cho doanh nghiệp sử dụng hóa đơn

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2017

22/05/2017 | 5105

Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế …

Cách viết hóa đơn GTGT đối với hàng cho biếu tặng, tiêu dùng nội bộ

11/05/2017 | 5472

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả các trường hợp hàng hóa …

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định tại Nghệ An

09/05/2017 | 6827

Thủ tục thanh lý tài sản cố đinh tại Nghệ An: Hồ sơ thanh lý TSCĐ, Thủ tục thanh lý TSCĐ như tờ trình, hội đồng thanh lý tổ chức thực hiện …

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính

Mức phạt chậm nộp hay nộp sai báo cáo tài chính tại Nghệ An

09/05/2017 | 4988

Mức phạt nộp chậm hay nộp sai báo cáo tài chính: xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán …

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại Nghệ An

08/05/2017 | 4701

Tổ chức trả thu nhập từ tiền lương, tiền công không phân biệt phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm quyết toán …

Thủ tục khôi phục mã số thuế tại Nghệ An

08/05/2017 | 4693

Khôi phục mã số thuế sau khi cơ quan thuế có Thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và chưa có Quyết định thu hồi …

Tình tiết giảm nhẹ - Tình tiết tăng nặng khi vi phạm hành chính thuế

Tình tiết tăng nặng giảm nhẹ khi vi phạm hành chính thuế

04/05/2017 | 4414

theo quy định tại Điều 9, 10 Luật xử lý vi phạm hành chính – Luật số 15/2012/QH13:

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

Mức phạt đối với trường hợp khai không đầy đủ nội dung trong hồ sơ thuế

04/05/2017 | 4453

theo quy định tại điều 8 Thông tư 166/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính được quy định theo từng mức độ như sau: