DANH MỤC

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

Sử dụng đất trong trường hợp chuyển đổi công ty

14/07/2017 | 1352

chuyển đổi từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần hoặc ngược lại; từ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành…

Tư vấn thủ tục chia thừa kế tại Nghệ An

Tư vấn thủ tục chia thừa kế tại Nghệ An

06/07/2017 | 1044

1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong những trường hợp sau đây:
a) Không có di chúc;
b) Di chúc không hợp pháp;

Quyền và nghĩa vụ đối với đất thuê trả tiền hằng năm

Quyền và nghĩa vụ đối với đất thuê trả tiền hằng năm

05/07/2017 | 997

Quyền và nghĩa vụ đối với đất thuê trả tiền hằng năm được quy định cụ thể tại điều 175 Luật Đất đai 2013

Dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

Dịch vụ lập di chúc tại Nghệ An

30/06/2017 | 1072

Di chúc là sự thể hiện ý chí cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết, lập di chúc để đảm bảo tài sản để lại đúng di nguyện

Dịch vụ tư vấn thủ tục thuê đất tại Nghệ An

24/06/2017 | 1058

Sau khi hoàn thành việc lập và phê duyệt Dự án đầu tư; đăng ký, cấp giấy chứng nhận đầu tư, nhà đầu tư lập hồ sơ xin thuê đất

Dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

Dịch vụ tư vấn thủ tục lập di chúc tại Nghệ An

21/06/2017 | 1008

Để đảm bảo Di chúc có hiệu lực pháp luật thì khi lập di chúc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về Nội dung di chúc và Hình thức di chúc.

Tra cứu văn bản pháp luật

Tổng hợp văn bản pháp luật về đất đai cập nhật mới 2017

23/05/2017 | 1296

Tổng hợp văn bản pháp luật về đất đai cập nhật mới 2017

Hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đất

Hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đất

08/05/2017 | 1031

Dịch vụ hướng dẫn thủ tục mua bán nhà đất, sang tên sổ đỏ cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình tại Nghệ An uy tín, nhanh chóng, đơn giản, tiết kiệm

Tra cứu văn bản pháp luật

Luật đất đai 2013 số 45/2013/QH13

29/04/2017 | 979

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai…