DANH MỤC

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An

Tư vấn giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An

07/07/2017 | 850

tranh chấp trong quá trình thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi hình thức tổ chức của công ty

Giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp tại Nghệ An

27/05/2017 | 1018

Liên quan đến thành lập, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình công ty

Tư vấn về thừa kế tại Nghệ An

Tư vấn về thừa kế tại Nghệ An

29/03/2017 | 1118

việc tham gia của các nhà tư vấn, Luật sư trong quá trình làm thủ tục thừa kế là quan trọng, đảm bảo lợi ích cao nhất cho các bên

giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An

Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng tại Nghệ An

29/03/2017 | 1172

Việc tham gia của các nhà tư vấn, Luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng là vô cùng quan trọng, không chỉ đảm bảo lợi ích kinh tế mà còn nâng cao uy tín của chính doanh nghiệp.

Chia tách doanh nghiệp tại Nghệ An

Tư vấn phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn

29/03/2017 | 1201

Vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được mà có yêu cầu thì Tòa án phải xem xét, quyết định …

Giải quyết tranh chấp - luật dân sự - luật doanh nghiệp tại Nghệ An

Tư vấn giải quyết tranh chấp tại Nghệ An

27/03/2017 | 1031

Mục tiêu vừa đảm bảo lợi nhuận cao, vừa yên tâm thực hiện hợp đồng được các nhà quản lý rât chú trọng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện hợp đồng có thể phát sinh những tranh chấp cần được giải quyết. Vì vậy …